Praktijk A+ begeleidt u graag bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Deze vorm van begeleiding kunt u regelen via de gemeente.

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: het huishouden doen, administratieve taken, boodschappen doen, kinderen opvoeden.
Het lukt soms niet om dit allemaal te doen op eigen kracht. Soms weet u niet te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten of is het moeilijk om ervoor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. Bijvoorbeeld vanwege een beperking of psychiatrische problemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan in dit soort gevallen ondersteuning bieden.

Onder begeleiding kan bijvoorbeeld vallen:

  •  Hulp bij het dagelijks leven thuis. Zoals leren het huishouden te doen, hulp bij geldzaken en administratie;
  • Begeleiding bij het leggen van contacten;
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten;
  • Gezinsondersteuning en opvoedondersteuning.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. Praktijk A+ neemt geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan. 

Man and woman holding hands at a table

Hier kunt u meer lezen over het traject en de eigen bijdrage. En hier kunt u meer lezen over de wachttijden.

contact