Traject & Vergoeding

Jeugdhulp
Om hulp te krijgen bij Praktijk A+ is een doorverwijzing van de huisarts of het sociale wijkteam nodig. Het betreft een verwijzing voor Jeugdhulp. Als u vragen heeft over de doorverwijzing en hoe u of uw kind in aanmerking kunt komen voor Jeugdhulp, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier of ons bellen op een van de telefoonnummers.

Jeugdhulp valt onder de Jeugdwet. Zodra uw kind een doorverwijzing heeft hiervoor, wordt de hulpverlening volledig vergoed door de gemeente.

Wmo
Om hulp te krijgen bij Praktijk A+ is een doorverwijzing van het sociale wijkteam nodig. Het betreft een verwijzing voor Wmo. Voor Wmo geldt een maandelijkse eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand. Als u vragen heeft over de doorverwijzing en hoe u in aanmerking kunt komen voor Wmo dan kunt u contact opnemen met het sociaal wijkteam van uw eigen gemeente.

Werkwijze Jeugdhulp
Zodra u zich bij ons aanmeld met een doorverwijzing plannen we eerst een intake van 1,5 à 2 uur. Indien nodig blijkt tijdens de intake, wordt er een psychologisch onderzoek gepland om de klachten goed in kaart te brengen en de behandeling hierop af te stemmen. Vervolgens stellen wij een behandelplan op en bespreken we dit met u en uw kind.

Wij bieden Ambulante Ondersteuning, dit betekent dat wij u graag helpen in uw omgeving waar u zich het veiligst voelt. Dit mag thuis zijn, maar ook elders.

Werkwijze Wmo
Zodra u zich bij ons aanmeld met een doorverwijzing plannen we eerst een intake van 1,5 à 2 uur samen met het sociale wijkteam. In dit gesprek wordt uw hulpvraag en ondersteuningsdoelen besproken. Vervolgens stellen wij een ondersteuningsplan op en bespreken we dit met u.

Wij bieden Ambulante Ondersteuning, dit betekent dat wij u graag helpen in uw omgeving waar u zich het veiligst voelt. Dit mag thuis zijn, maar ook elders.

contact