Training Positief Zelfbeeld

Een positief zelfbeeld maakt je leven makkelijker. Als je positief over jezelf denkt dan voel je je gelukkiger, waardevoller, vrolijker, sterker, zelfverzekerder en effectiever. Waardering en positiviteit richting jezelf en de mensen om je heen zijn de sleutelwoorden voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

Met de training Positief Zelfbeeld willen we graag dat je ophoudt met denken dat je niet goed genoeg bent, niet mooi genoeg bent, niet slim genoeg bent of niet sterk genoeg bent. Je bent goed zoals je bent!

In de training Positief zelfbeeld komen de volgende thema’s aan bod:

  • Wie ben ik?
  • Opsporen negatieve gedachten en emoties
  • Positieve gedachten en emoties versterken
  • Talenten ontdekken en inzetten
  • Eigen krachten ontdekken
  • Zelfacceptatie: je bent goed zoals je bent
  • Zelfcompassie: je hebt meer begrip en geduld voor jezelf

De training wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden. De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De training kent 8 tot 12 sessies van 1,5 à 2 uur per sessie. Wij kennen geen wachtlijsten. Voor aanmelding van uw kind of meer informatie kunt u contact opnemen. Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

Mocht u als ouder behoefte hebben aan handvatten over hoe u het beste kunt omgaan met uw kind in deze lastige situatie, dan bieden wij u graag ouderbegeleiding aan.

contact