Hulp bij Scheiding

Een echtscheiding is niet eenvoudig voor het kind en laat sporen na. Het brengt vele emoties en veranderingen met zich mee. Het kan ervoor zorgen dat uw kind(eren) last krijgt van verlatingsangst, zich terugtrekt, zich schuldig voelt of juist weerbarstig reageert. Kinderen zijn loyaal naar hun beide ouders toe, daarom zullen zij u niet snel vertellen wat er in hun belevingswereld omgaat. Het geluk van de ouders stellen ze voorop waardoor ze zichzelf vaak wegcijferen. Zij kunnen zich ongelukkig en somber voelen. De training Hulp bij scheiding biedt dan een passende uitkomst!

In de training Hulp bij scheiding komen de volgende thema’s aan bod:

  • Omgaan met de lastige situatie(s) rondom de scheiding
  • Omgaan met negatieve emoties en deze leren uiten (schuldgevoelens, somberheid, boosheid, angst)
  • Aanleren positieve gedachten en emoties
  • Omgaan met loyaliteitsconflict
  • Gesprekstechnieken leren
  • Grenzen leren stellen
  • Nee-zeggen

De training wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden. De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De training kent 8 tot 12 sessies van 1,5 à 2 uur per sessie. Wij kennen geen wachtlijsten. Voor aanmelding van uw kind of meer informatie kunt u contact opnemen. Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

Mocht u als ouder behoefte hebben aan handvatten over hoe u het beste kunt omgaan met uw kind in deze lastige situatie, dan bieden wij u graag ouderbegeleiding aan.

contact