Gedragsproblemen

“Mijn kind gedraagt zich niet altijd wenselijk, is dit direct problematisch?”

“Wanneer is gedrag problematisch?”

“Wat zijn gedragsproblemen eigenlijk?”

“Heeft mijn kind een gedragsstoornis?”

Zijn dit vragen die u herkent? Vaak stellen ouders zichzelf dit soort vragen als zij het gedrag van hun kind niet op de juiste plek kunnen plaatsen. Kinderen krijgen al gauw een stigma met ‘gedragsproblematiek’. Hierbij krijgt het kind hulp verleend, maar wordt de omgeving hier niet snel in meegenomen.  Dit zal vrijwel altijd leiden tot weinig gedragsverandering bij het kind.

Praktijk A+ kijkt met een hele andere bril naar het gedrag van kinderen. Het gedrag van het kind lijkt problematisch, maar is als het ware een reactie op zijn/haar omgeving. Enkele voorbeelden van gedrag die door ouders/omgeving als problematisch worden gezien is dat het kind niet luistert, vaak ruzie maakt en/of opstandig is. Dit gedrag komt in de meeste gevallen tot stand, omdat het kind zich niet direct gehoord, erkend of gewaardeerd voelt.

Als ouders heeft u altijd goede bedoelingen en wilt u het beste voor uw kind. Toch kan het zijn dat het in sommige situaties erg lastig is om de (emotionele) behoefte van uw kind te signaleren en op de juiste manier te vervullen. Wij helpen u hier graag bij.

Behandeling

Praktijk A+ biedt voor het aanpakken van gedragsproblematiek behandeling aan voor het kind en ouderbegeleiding voor de ouder(s)/verzorger(s). Ons aanpak betreft een systemische aanpak. Dit betekent dat wij alle terreinen (gezin, familie, school, vrienden) die invloed hebben op het gedrag van uw kind in beeld willen krijgen om tot een goede behandeling te komen.

Met het kind gaan wij aan de slag in de vorm van speltherapie en met de ouders gaan we aan de slag met ouderbegeleiding in de vorm van gesprekken. Ook gaan wij met toestemming van ouders in contact met school en/of andere belangrijke personen of instanties om het gedrag en functioneren van uw kind in beeld te krijgen. Met speltherapie krijgt het kind ruimte om zich te ontladen en krijgt hij/zij de juiste handvatten aangereikt om zijn/haar gedrag aan te passen aan verschillende situaties. Ouders/verzorgers krijgen de nodige begeleiding om het kind te vervullen in zijn/haar behoefte en krijgen de juiste handvatten aangereikt om het kind op een juiste manier te begeleiden. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina voor ouderbegeleiding.

Hoe lang de behandeling duurt is volledig afhankelijk van waar uw kind en u als ouder(s)/verzorger(s) behoefte aan hebben.

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

contact