Voor Ouders en Verzorgers

Het is niet altijd even makkelijk om de juiste antwoorden te vinden op de vragen die u heeft over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Vooral wanneer u het allemaal niet meer helemaal kunt plaatsen en niet begrijpt waar bepaalde gedragingen vandaan komen. Dit geldt ook voor problemen binnen het gezin. Wij helpen u en uw kind graag verder, daar waar het voor u en uw kind moeilijk begint te worden.

Behandeling
Praktijk A+ biedt Ambulante Jeugdhulp aan. Dit betekent dat wij uw kind thuis (of elders) begeleiden in de omgeving waar het kind zich het meest veilig voelt. Ons aanbod bestaat uit de behandeling van de volgende klachten: stemmingsklachten, angstklachten, gedragsproblemen, gameverslaving. De behandelingen bevatten elementen uit de cognitieve gedragstherapie en speltherapie.

Begeleiding
Voor u als ouders bieden we Opvoedondersteuning en Ouderbegeleiding aan. Opvoedondersteuning biedt uitkomst als u rondloopt met zowel kleine als grote problemen in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren) tot 18 jaar. Samen maken we een plan op maat dat het beste aansluit op de behoeften van uw gezin. Ouderbegeleiding is er voor ouders van kinderen die bij ons in behandeling komen voor bovengenoemde klachten. Wij reiken ouders de benodigde handvatten om het kind op een juiste manier te begeleiden en de behoefte van het kind tijdig te signaleren en te vervullen.

Training
Wij bieden de volgende trainingen aan: Positief Zelfbeeld, Weerbaarheidstraining, Faalangsttraining en Hulp bij Scheiding. De trainingen worden in groepsverband gegeven. De groepen bestaan uit minimaal vijf en maximaal acht kinderen. Ouders worden bij aanvang en tussentijds betrokken bij de training. Samen met u stellen we tijdens de intake de belangrijkste aandachtspunten en doelen vast die naast de algemene doelstellingen van de training relevant zijn voor uw kind.

Onderzoek
Praktijk A+ biedt ook de mogelijkheden voor Psychologisch Onderzoek aan. Wij voeren onderzoeken uit als wij dit noodzakelijk achten om tot het juiste behandelplan te komen of als u als ouder wenst om een bepaald soort onderzoek te laten doen. Deze onderzoeken leiden niet tot diagnoses. Het stellen van een diagnose is niet verplicht om bij ons in aanmerking te komen voor Jeugdhulp.

De kracht van Praktijk A+ zit hem in de holistische benadering van het probleem. Wij benaderen elk probleem systemisch. Het kind staat centraal. De sociale factoren die van invloed zijn op het gedrag van het kind worden allen betrokken in de behandeling en begeleiding. Wij zoeken actief naar de kracht van het gezin en het kind om de zelfredzaamheid maximaal te verhogen. Wij geloven in ieders kracht en gebruiken dit als vertrekpunt.

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding. U kunt ook direct in contact met ons voor al uw vragen.

contact