Early Intervention voor Downsyndroom

Kinderen die geboren zijn met een Downsyndroom hebben meestal een cognitieve en lichamelijke ontwikkelingsachterstand. Om deze achterstand zo beperkt mogelijk te houden en de ontwikkeling maximaal te stimuleren is het van belang om zo vroeg mogelijk te beginnen met ondersteuning en therapie. Deze therapie heet Early Intervention. Het liefst wordt er binnen enkele maanden na de geboorte gestart met de therapie. In de eerste levensjaren moet het kind heel veel leren. Met Early Intervention kun je voorkomen dat een kind blijft hangen in een ontwikkelingsfase. Bovendien worden ouders met deze therapie gesteund, aangemoedigd en begeleid. We leren ze hoe zij de ontwikkeling van hun kind zo goed mogelijk kunnen stimuleren

Praktijk A+ biedt Early intervention voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Hoe beter een kind met Downsyndroom in zijn vroege kindertijd wordt gestimuleerd, hoe beter hij zich zal ontwikkelen op lichamelijk, cognitief, sociaal en emotioneel gebied.

contact