Klachten

Praktijk A+ spant zich in om ieder cliënt kwalitatief goede hulp te bieden met inachtneming van de ziens-, geloofs- en zijnswijze van de cliënt. Ieder individu is voor ons uniek en wij proberen ieder individu in zijn/haar kracht te zetten. Soms kan het toch gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. In dat geval kunt u zich beroepen op ons klachtenreglement. Voor ons klachtenreglement kunt u hier klikken.

Wij hebben een laagdrempelig klachtenreglement. Wij vinden dat u ten alle tijden bij ons terecht moet kunnen met uw klacht. Maak uw klacht bespreekbaar, zodat wij uw ontevredenheid kunnen wegnemen. Hoe langer u blijft lopen met uw klacht, hoe meer (negatief) effect dit kan hebben op uw behandeling/begeleiding.

Wij hanteren de algemene definitie van klacht. Dit luidt als volgt: “Een klacht is een formele uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product”. 

Deze klachtenregeling is bedoeld voor onze cliënten en/of samenwerkingspartners. Elk jaar publiceren wij een klachtenverslag. Hieronder leest u direct het klachtenverslag.

Klachtenverslag


Tot nu toe zijn er 0 klachten geweest over Praktijk A+. 

01-01-2021
In het jaar 2020 is er geen klacht geweest over onze diensten, producten en/of behandelaars.

01-01-2020
In het jaar 2019 is er geen klacht geweest over onze diensten, producten en/of behandelaars.

contact