Consultatie

Er kunnen in uw werk als professional situaties voordoen waarbij u zich geen raad (meer) weet. Praktijk A+ kijkt, denkt en praat graag mee met u.

Consultatie kan worden ingezet wanneer de behandelaar of een team een systemisch consult wenst. Dit kan bij aanvang van de behandeling wanneer u niet zeker bent van de best passende hulpvorm. Consultatie kan ook tijdens een lopende behandeling of op het moment dat een behandeling niet naar wens verloopt. Na een consult kan de behandelaar of het team met de nieuw opgedane kennis en inzichten weer op een dynamische wijze verder.

Praktijk A+ heeft de volgende kennis in huis: kinder- en jeugdpsychologie, ontwikkelingspsychologie/pedagogiek, sociale psychologie (systeem), psychologisch onderzoek, huiselijk geweld en kindermishandeling, verslavingskunde, interculturele sensitiviteit.

Onze uitgangspunten:

  • We kijken vanuit onze onafhankelijke positie, met een open blik en vanuit verschillende perspectieven naar een situatie.
  • We streven naar een goede samenwerking met en tussen partijen en betrokkenen.
  • Het advies uit een consultatie is niet bindend, maar ook niet vrijblijvend. We vragen inzet en betrokkenheid van iedereen rondom de jeugdige.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

contact