Opvoedondersteuning

Er kunnen zich wel eens kleine of grote problemen voordoen in de ontwikkeling en opvoeding van uw kind(eren). Als ouder en/of opvoeder doet u uw uiterste best om uw kind(eren) op te laten groeien op een veilige en gezonde manier. Ondanks dat u zo hard uw best doet, kan het zijn dat het niet altijd even makkelijk is en de hulp van uw omgeving niet voldoende is.

In dit geval biedt Praktijk A+ u graag opvoedondersteuning. Afhankelijk van de situatie kunnen wij u en uw gezin helpen om op eigen kracht weer verder te kunnen. Opvoedondersteuning begint bij een intake. We brengen uw gezinssituatie in kaart door gesprekken met u en uw partner te voeren en bij uw thuis te kijken hoe het er precies aan toe gaat. Op basis hiervan stellen wij samen een plan op dat het beste past bij de behoeften van u en uw kind. De begeleiding die wij inzetten is altijd ambulant. Dit kan thuis of elders, waar u en uw gezin zich het meest veilig voelt.

De begeleiding bestaat uit praktische pedagogische ondersteuning. We geven gerichte tips en adviezen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Hierbij kunt u denken aan:

  • Stimuleren ontwikkeling van uw kind
  • Contactmomenten met uw kind herkennen en benutten
  • Omgaan met emoties van uw kind
  • Vergroten van zelfstandigheid van uw kind
  • Aanbieden van structuur in het dagelijks leven van het gezin
  • Versterken onderlinge communicatie binnen het gezin
  • Plannen van taken
  • Omgaan met eventuele problemen binnen en buiten het gezin en leren om deze op een juiste manier op te lossen

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

contact