Stemmingsklachten bij uw kind

Depressie-ouders

Heeft uw kind de laatste tijd vaak last van een sombere en/of geprikkelde stemming? Is zijn/haar eetlust veranderd? Geeft uw kind aan vaak last te hebben van hoofdpijn of buikpijn? Beleeft uw kind minder plezier aan activiteiten waar hij voorheen wel plezier aan had? Dan kan het zijn dat uw kind last heeft van stemmingsklachten.

Stemmingsklachten kunnen een depressie tot gevolg hebben. De oorzaken van een depressie zijn erg verschillend. Vaak is het een samenspel van diverse factoren. De meest genoemde oorzaken zijn: erfelijkheid, gepest of buitengesloten worden, problemen tussen ouder en kind, impactvolle gebeurtenissen (scheiding, ongeluk, seksueel misbruik, mishandeling, overlijden van een dierbare).

Behandeling

Een depressie/stemmingsstoornis gaat in de meeste gevallen niet vanzelf over. Praktijk A+ helpt u en uw kind graag om van de depressieve klachten af te komen. Ons aanpak betreft een systemische aanpak. Dit betekent dat wij ervan overtuigd zijn dat alle terreinen (gezin, familie, school, vrienden) die invloed hebben op het gedrag van uw kind in beeld moeten zijn om tot een goede behandeling te komen.

Onze Kinder- en Jeugdpsycholoog gaat graag met u en uw kind in gesprek om vervolgens een behandelplan op maat te maken. Ook nemen wij met uw toestemming contact op met school en/of andere belangrijke personen of instanties om het gedrag en functioneren van uw kind in beeld te krijgen.

De leeftijd van uw kind bepaalt welke vorm de behandeling aanneemt. De behandeling kent elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Spelenderwijs (afhankelijk van de leeftijd) gaan we aan de slag met het verminderen van de klachten en het positiever maken van de stemming.  Hoe lang de behandeling duurt is volledig afhankelijk van waar uw kind behoefte aan heeft.

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

contact