Weerbaarheidstraining

Grenzen stellen, om hulp vragen of omgaan met weigering kan voor een kind best spannend of lastig zijn. Veel kinderen en jongeren hebben hier moeite mee. Zelfs volwassenen lopen er wel eens tegenaan dat zij moeite hebben met het aangeven van hun grenzen. Ook kan het zijn dat uw kind slachtoffer is van pestgedrag. Een weerbaarheidstraining oftewel een sociale vaardigheidstraining biedt dan een passende uitkomst. Deze training is bedoeld voor het aanleren van sociale vaardigheden. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Hoe kom ik over en hoe wil ik over komen?
  • Vragen om hulp (en omgaan met weigering)
  • Vragen iets te lenen (en omgaan met weigering)
  • Vragen om mee te doen met de groep (en omgaan met weigering)
  • Eigen gevoelens herkennen, benoemen en uiten
  • Gevoelens van de ander begrijpen
  • Nee-zeggen
  • Grenzen kunnen stellen

De training wordt zowel in groepsverband als individueel aangeboden. De groep bestaat uit maximaal 6 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De training kent 8 tot 12 sessies van 1,5 à 2 uur per sessie. Wij kennen geen wachtlijsten. Voor aanmelding van uw kind of meer informatie kunt u contact opnemen. Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

Mocht u als ouder behoefte hebben aan handvatten over hoe u het beste kunt omgaan met uw kind in deze lastige situatie, dan bieden wij u graag ouderbegeleiding aan.

contact