Onderzoek & Advies

Als u bij ons op intake komt voor uw kind, kan het zijn dat er nader onderzoek nodig is om de klachten te verhelderen. Met een psychologisch onderzoek begrijpen wij beter wat de sterke en zwakke kanten zijn van uw kind en/of gezin en kunnen wij gerichter adviseren over het vervolgtraject. Het is daarom goed om te weten welke factoren belemmerend of juist bevorderend zijn. Deze factoren worden met het onderzoek in kaart gebracht. Het doel van een psychologisch onderzoek bij Praktijk A+ is niet het stellen van een diagnose. Dit is niet nodig om bij ons in aanmerking te komen voor een hulptraject.

Wij voeren de volgende onderzoeken uit:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag
  • Angst en stemming
  • Aandacht en concentratie
  • Gezinsonderzoek
  • Gedragsobservatie thuis of op school

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

contact