Ouderbegeleiding

Wanneer het niet goed gaat met uw kind, gaat het vanzelfsprekend ook minder goed met u. U weet wellicht niet meer waar u moet gaan zoeken en hoe u de problemen rondom de situatie van uw kind moet aanpakken. Praktijk A+ helpt u hier graag bij.

Als uw kind problemen ervaart en bij ons in behandeling, begeleiding of training is, bieden wij ook graag begeleiding aan u als ouders/verzorgers zodat u de juiste handvatten heeft om in de thuissituatie adequaat om te gaan met de problemen en moeilijkheden van uw kind. Wij zijn ervan overtuigd dat u als ouders de belangrijkste systemische beïnvloeders zijn van het gedrag van uw kind. Zodra wij uw kind de nodige hulp aanbieden, is het belangrijk dat u het thuis samen met uw kind op een adequate manier oppakt om de kans van slagen te verhogen. Dit kan alleen met de nodige ouderbegeleiding. Wij willen voorkomen dat ouders zich onzeker en machteloos voelen in de situatie met hun kind.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens ouderbegeleiding zijn onder andere:

  • Waar komt het gedrag van mijn kind vandaan?
  • Wat is hierin het aandeel van mijn gedrag als ouder?
  • Hoe kan ik omgaan met de emoties van mijn kind?
  • Hoe herken ik de wensen en behoeften van mijn kind?
  • Hoe vervul ik de wensen en en behoeften van mijn kind?
  • Hoe kan ik op een juiste manier in contact treden met mijn kind?

De ouderbegeleiding verschilt per situatie en per kind. Elke situatie is uniek. Daarom maken wij samen met u een plan op maat dat het beste aansluit op uw kind en uw wensen en behoeften als ouder.

Hier leest u meer over het traject en de vergoeding.

contact